Våre tjenester

Vi bistår med vår fagkunnskap for et vidt spekter av næringsdrivende på Østlandet.

Vi kan tilby blant annet følgende tjenester:

Regnskap

Vi tilbyr tradisjonelle regnskapstjenester som enkel bokføring, betaling, fakturering, rapportering av offentlige avgifter, årsoppgjør og lovpålagt dokumentasjon av regnskapet

Årsregnskap

Årsregnskapet er et viktig redskap for at du som leder skal ta gode og strategiske beslutninger i din bedrift. På grunn av at årsregnskaper er offentlig tilgjengelig vil dette være en del av selskapets firmapresentasjon. Vi kan utføre alle oppgaver i forbindelse med levering av ditt årsregnskap og ligningspapir.

Budsjettering

Det viktig at ledelsen i en bedrift har et godt styringsverktøy. Med et budsjett som er satt opp riktig, kan bedriften jobbe mer målrettet og kostnadseffektivt gjennom året.

Rapportering

Vi bistår deg å identifisere hvilke faktorer som er avgjørende for din økonomiske vekst og lønnsomhet mot måltall dere har satt opp. Gjennom oversiktlig rapportering fra oss får du et ryddig og oversiktlig bilde av ditt firma.

Konsulenttjenester

Regnskapsførerne AS deler gjerne sin fagkunnskap og erfaring. Vi tilbyr konsulenttjenester innen økonomistyring, regnskap og skatt.

Ta kontakt for å høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift!

Kontakt oss